Kancelaria Adwokacka

Adwokat Adam Pawłowski

Kancelaria

Adwokat Adam Pawłowski jest absolwentem pięcioletnich, jednolitych, stacjonarnych studiów na kierunkach prawo na Wydziale Prawa i Administracji oraz politologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończył aplikację adwokacką przy Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Gdańsku i zdał egzamin adwokacki. Wpisany jest na listę adwokatów Pomorskiej Izby Adwokackiej.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych trójmiejskich kancelariach prawniczych oraz prowadząc obsługę prawną przedsiębiorstw.

Adwokat Adam Pawłowski wykonuje wszechstronną praktykę adwokacką, w tym w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego, gospodarczego i karnego z uwzględnieniem zastępstwa przed sądami, organami administracji publicznej, organami egzekucyjnymi i ścigania.

Oferta

W zależności od potrzeb Klienta Kancelaria oferuje stałą obsługę prawną lub indywidualną pomoc przy konkretnej sprawie.

Pomoc prawna świadczona jest na terenie całego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem województwa pomorskiego.


 • Prawo handlowe i gospodarcze

  • Bieżąca obsługa przedsiębiorców
  • Tworzenie, sprawdzanie i opiniowanie umów, regulaminów
  • Obrót nieruchomościami
  • Ochrona własności intelektualnej oraz zwalczanie nieuczciwej konkurencji
  • Postępowania rejestrowe w Krajowym Rejestrze Sądowym
  • Windykacja należności
  • Służebność przesyłu

 • Prawo cywilne

  • Prawo zobowiązań
  • Prawo rzeczowe
  • Prawo spadkowe
  • Dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynień, w tym od ubezpieczycieli
  • Ochrona dóbr osobistych
  • Roszczenia związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy
  • Postępowania spadkowe
  • Podział majątku
  • Ochrona własności i posiadania
  • Postępowania egzekucyjne

 • Prawo rodzinne

  • Rozwody
  • Regulacja i przestrzeganie kontaktów
  • Alimenty
  • Ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej
  • Rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka

 • Prawo karne, wykroczeń, delikty dyscyplinarne

  • Obrona podejrzanego, oskarżonego i obwinionego
  • Reprezentacja pokrzywdzonego
  • Uczestnictwo w czynnościach zatrzymania
  • Odszkodowania i zadośćuczynienia za niesłuszne aresztowanie i pozbawienie wolności
  • Reprezentacja w postępowaniach dyscyplinarnych

 • Prawo pracy

  • Reprezentacja pracownika albo pracodawcy w sporze sądowym
  • Przywrócenie pracownika do pracy lub odszkodowanie
  • Odpowiedzialność materialna pracownika
  • Mobbing

 • Prawo administracyjne

  • Postępowania przed organami administracyjnymi i sądami administracyjnymi
  • Odwołania od decyzji administracyjnych
  • Skargi do sądów administracyjnych
  • Zaskarżenia decyzji w przedmiocie wypowiedzenia stawek czynszu za użytkowanie wieczyste

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie jest ustalane indywidualnie z Klientem, przed rozpoczęciem współpracy, w tym, o ile to konieczne po zapoznaniu się z dokumentacją lub aktami postępowania.

Koszt pomocy prawnej czy też prowadzenia sprawy zależy w szczególności od stopnia skomplikowania, nakładu pracy i przewidywanego czasu trwania postępowania.

Wynagrodzenie może mieć formę ryczałtową (płatność z góry lub w ratach), może też być ustalone w oparciu o stawki godzinowe, oraz takie, którego istotnym elementem będzie premia za sukces (success fee) lub mieszane.

Publikacje

Więcej artykułów...

Kontakt


 • Dane i adres Kancelarii

  Kancelaria Adwokacka
  Adwokat Adam Pawłowski

  al. Zwycięstwa 58/1
  80-207 Gdańsk

  NIP 8471506476
  REGON 365568433

  43 1020 1811 0000 0602 0422 8995
  PKO Bank Polski S.A.


 • Kontakt telefoniczny

  Tel. kom. 510-368-878

  Tel. stacj. 58 533-44-55

  Fax. 58 533-44-55


 • Godziny otwarcia

  Poniedziałek-Piątek: 10.00-18.00

  Sobota: nieczynne
  Niedziela: nieczynne

  Kancelaria preferuje możliwość każdorazowego, indywidualnego umówienia się na godzinę i termin spotkania, także w weekendy.


 • Media społecznościowe

Skontaktuj się z nami