Wynagrodzenie

Wynagrodzenie jest ustalane indywidualnie z Klientem, przed rozpoczęciem współpracy, w tym, o ile to konieczne po zapoznaniu się z dokumentacją lub aktami postępowania.

Koszt pomocy prawnej czy też prowadzenia sprawy zależy w szczególności od stopnia skomplikowania, nakładu pracy i przewidywanego czasu trwania postępowania.

Wynagrodzenie może mieć formę ryczałtową (płatność z góry lub w ratach), może też być ustalone w oparciu o stawki godzinowe, oraz takie, którego istotnym elementem będzie premia za sukces (success fee) lub mieszane.